sâmbătă, 29 martie 2008

INFERNUL 10 - George PRUTEANU

"Io avea già il mio viso nel suo fitto; / ed el s'ergea col petto e con la fronte / com'avesse l'inferno a gran dispitto."

("Şi-atunci mi-a fost privirea ca şi trasă / spre cel ce, semeţit cu piept şi frunte, / de Iadu'-întreg nici nu părea că-i pasă.") (C. X, vv. 34-36)

Dante Alighieri
INFERNUL
Traducere de George Pruteanu
Ediţie digitală bilingvăCÎNTUL X


Mergea maestrul meu pe-o cale sumbră
şi tainică,-între ziduri şi morminte
şi-în urmă eu, ca umbrei sale umbră.

10-4 "-O, ghid prin blestemate labirinte,
din mintea ta, peste orice dibace,
lumină dă-mi cu bunele-ţi cuvinte.

10-7 Mulţimea ce-într-aceste cripte zace
nu se arată. Străji nu văd lăsate
şi nu le-apasă lespezi, nici capace."

10-10 El mi-a răspuns: "-Închide-se-vor toate
din Iosafat cînd fi-va să se-întoarne
cu hoiturile-în lume lepădate.

10-13 Li-s gropi aceste-înfierbîntate ţarne
lui Epicur şi-ai săi, ce spun că moare
şi sufletul în răposata carne.


10-16 Dar la dorinţa spus-odinioare
răspunsul ţi se va ivi îndată,
ca şi la cea pe care n-o spui tare."

10-19 "-Bun călăuz, de mintea-ţi luminată
nimic n-ascund; ci doar vorbesc puţine,
cum tu m-ai învăţat nu doar o dată."

10-22 "-Toscane, glăsuieşti cum se cuvine,
viu străbătînd a flăcării cetate!

Stai, rogu-te, un pic aici la mine!

10-25 Cum ştie graiul tău să mi te-arate,
eşti plămădit într-a Florenţei spuză,
în care prea sălbatec am fost, poate."

10-28 Aşa a fost, deodată, să auză
urechea mea glas din cavou cum cheamă "
şi m-am lipit mai strîns de călăuză.

10-31 Dar el rosti: "-Întoarce-te! N-ai teamă!
E Farinata cel ce va să iasă

şi ai să-l vezi din brîu şi pînă-în coamă."

10-34 Şi-atunci mi-a fost privirea ca şi trasă
spre cel ce, semeţit cu piept şi frunte,
de Iadu'-întreg nici nu părea că-i pasă.

10-37 Ghidul, atent şi-în mari ca şi-în mărunte,
mă-împinse printre-încinsele vizunii
povăţuind: "-Vorbeşte-adînc, nu multe!"

10-40 Ajuns la groapa roşie ca tăciunii,
mă măsură şi, parcă a trufie,
mă întrebă: "-Cine ţi-au fost străbunii?"

10-43 Spre-a-i fi pe plac, tot ce voia să ştie
i-am spus, cu vorbă molcomă şi clară.
Dar el săltă sprînceana a mînie:

10-46 "-Mi-au fost duşmani, ca fiarei altă fiară,
şi mie şi-alor mei, cu lungă ură,
şi-în două dăţi i-am izgonit afară!"


10-49 "-De-au fost goniţi, să vină iar ştiură!",
răspunsu-i-am. "O dată şi-încă-o dată!
Acest talent, ai voştri nu-l avură!"


10-52 Văzui atunci, din racla-învîlvorată,
cum faţa altei umbre se iveşte,
părînd, lîngă cealaltă,-îngenuncheată.


10-55 Cătă în jur, parcă temînd primejdie
e sau nu e cineva cu mine,
şi-apoi, cînd stinsă-i fu orice nădejde,

10-58 gemu: "-Dacă prin temniţele pline
de beznă mergi prin mintea ta sublimă,
de ce nu e şi fiul meu cu tine?"

10-61 "-Nu merg prin mine, ci prin magnanimă
această călăuză, pentru care
poate că Guido-al vostru n-avu stimă."


10-64 Şi vorba sa şi soiul de calvare
ce-i era dat îmi spuseră-al său nume.
De-aceea răspicat grăii şi tare.

10-67 El se-îndreptă deodată: "-Cum anume?
Ai spus «n-avu?» E-al morţii odioase?
Lumină nu mai soarbe-în dulcea lume?"

10-70 Şi-apoi, pe buza mea, ce pregetase,
crezînd că desluşeşte, grea, urmarea,

se prăbuşi şi prăbuşit rămase.

10-73 Dar celălalt, măreţ, cel ce cărarea
mi-o aţinuse, nu-şi clinti statura,
nici fruntea nu, nici nu plecă spinarea

10-76 şi luă de unde fuse tăietura:
"-Că întru-acel talent mai au cusure
mai mult ca patu'-în flăcări mi-e tortura.

10-79 Dar de cincizeci de ori n-o să-înconjure
a nopţii fără de sfîrşit stăpînă -
şi-acest talent vei şti şi tu ce dur e.


10-82 De-ai să mai calci pe-a lumii dulci ţărînă,
răspunde tu: De ce-i hain poporul
cu-ai mei, prin orice legi îi ies din mînă?"

10-85 I-am spus atunci: "-Măcelul crunt şi-omorul
ce-au înroşit a' Arbiei unde line

la pravili aspre ne-obligă soborul."

10-88 Dar el dădu din cap, printre suspine:
"-Nu singur m-am bătut", a spus, "şi-în luptă
n-am fost al altor' fără-adînci pricíne.

10-91 Dar singur pieptul meu, într-o coruptă
mulţime vrînd Florenţa s-o distrugă,

ţinu o-împotrivire ne'ntreruptă."

10-94 "-Găsească pace-ai tăi!", am spus şi-o rugă
am mai rostit: "-Un văl să-mi dai deoparte,
ce-mi stă pe ochii minţii ca o glugă:

10-97 în viitor, puteţi vedea departe
al vremii curs, dar nu-l zăriţi aproape :
au nu-i prezentul tot aceeaşi carte?"

10-100 "-Aşa ne sunt privirile, mioape:
vedem în zări, dar nu şi preajma-în faţă.

Atît ne-a mai lăsat Cel Drept sub pleoape.

10-103 La ce-i acum sau prea curînd, ne-îngheaţă
a minţii rază. Făr' a altor' veste
nu ştim nimic din omeneaasca viaţă.

10-106 Poţi să-înţelegi, dar, că-ale noastre ţeste
de beznă se vor umple cînd, la urmă,
nu va mai curge timp pe-a' vremii creste."


10-109 Mustrări în gînd atunci simţii cum scurmă
şi-am zis: "-Să-i spui căzutului părinte
că fiul său e într-a vieţii turmă

10-112 şi că rămas-am mut mai înainte
numai din cauza adîncirii-în gîndul
enigmei ce mi-ai spulberat din minte."

10-115 Maestrului îi auzii cuvîntul
şi-atunci, grăbit, l-am mai rugat să-mi zică
cine împarte cu ei doi mormîntul.

10-118 A spus: "-Eu zac cu alţi o mie clică:
e-al Doilea Frederic, e Cardinalul...

dar despre ceilalţi nu mai spun nimică"

10-121 şi-apoi sub flăcări îl ascunse malul.
Spre ànticul poet păşii agale,
nenorocirii presimţindu-i valul.

10-124 El a purces şi, fără-a sta din cale,
mă întrebă: "-Ce păs ai, florentine?"
Eu am răspuns nedumeririi sale.

10-127 "-Potrivnic ce-ai aflat, păstrează-în tine!"
sună porunca bunei mele piaze
şi-un deget ridicînd: "-Ascultă bine:

10-130 cînd fi-vei dinaintea dulcii Raze,
din gura ei - ea, care-atotcuprinde -,
vei şti a' vieţii tale căi şi oaze."


10-133 Apoi spre stînga pasul şi-l întinde
lăsînd în urmă zid şi luînd-o-în josul
unei poteci, prin mijloc, ce descinde

10-136 în valea ce-şi duhnea spre noi mirosul.

Cîntul I

Cîntul III

Cîntul IV

Cîntul V

Cîntul VII

Cîntul X

Cîntul XIII

Cîntul XIV

Cîntul XV

Cîntul XVII

Cîntul XXI

Cîntul XXII

Cîntul XXV

Cîntul XXVI


Cîntul XXXIII


BUN VENIT! SOYEZ LES BIENVENUS! WELCOME!

Am vrut să fac din acest sait (eng. site) un spaţiu spiritual pentru cei care se simt bine
între cărţi şi compiuter (eng.: icomputeri). Se află aici ceva din preocupările, din pasiunile, din hobby
°
-urile şi slăbiciunile mele intelectuale. Dacă vă interesează literatura în general şi critica literară în special, arta traducerii, pictura "metafizică", muzica simfonică şi de operă (MOSTRĂ!), problemele limbii române şi omenescul din murdăria politicii – atunci alegeţi una din cele trei variante de mai jos ca să intraţi (preferabil, bej; gri = nu e la zi).
.
(Conţinutul saitului este acelaşi în oricare variantă. Diferă doar "copertele" secţiunilor şi unele "intermezzo"*-uri).

Variantă
"text:"

CLIC AICI ! Varianta "text" a saitului (L).

Varianta
recomandată:

CLIC AICI ! Varianta recomandată a saitului (R).

Totul
într-o
pagină:
CLIC AICI !
Varianta "totul de pe o pagină" (T).

Acest sait este şi va fi continuu "în construcţie".

Originea cuvintelor (2) (avi, 800 kb; 1'01")

Un gînd pe zi:
Minciuna e departe - şi adevărul nici nu şi-a tras papucii.
(Zicere)
Pentru gîndurile mai vechi, clicaţi AICI .

Mai implacabile decît Legea Junglei.
© George Pruteanu

www.pruteanu.ro


Niciun comentariu: