sâmbătă, 29 martie 2008

INFERNUL 13 - George PRUTEANU

"...Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:..."
("...
Oameni am fost şi-acuma suntem cioate...!")
(C. XIII, v. 37)

Dante Alighieri
INFERNUL
Traducere de George Pruteanu
Ediţie digitală bilingvăCÎNTUL XIII


Nici n-apucase Nessus încă-a trece
şi am pătruns în sihlă-atît de deasă
că n-o tăiau nici drumuri, nici potece.

13-4 Nu verde frunză, ci întunecoasă;
nu ramuri svelte, ci întortocheate;
nu fruct pe ram, ci ţeapă veninoasă.

13-7 Între Cornet şi Cecina, n-au parte,
fugind de om, nici fiarele zălude
de-aşa mărăcinişuri îndesate.

13-10 Aicea-i cuibul harpiilor crude
ce pe troieni goniră din Strofade
amar proorocindu-le şi trude.

13-13 Au chip şi gît de om, au aripi late,
pe pîntec pene şi în labe gheare
şi-în stranii arbori sumbru urlă toate.

13-16 Maestru-îmi spuse: “-Află, la intrare,
că eşti în cea de-a doua rotitură
şi-ai s-o străbaţi, pînă ce sub picioare

13-19 nisipul groaznic îţi va fi arsură -
şi lucruri vei vedea, scrutînd-o bine,
ce nu le-ai crede spuse de-a mea gură.”

13-22 De peste tot îmi răzbăteau suspine -
dar nu zăream de unde pot purcede:
şi-am stat, cu-o teamă tulbure în mine.

13-25 Eu cred că el credea că eu aş crede
că plînsul dinspre trunchiuri scos e, parcă,
de-o gloată-ascunsă, care nu se vede;

13-28 dar spuse călăuzul: “-Rupe-o cracă
din cele ce se-întind ca un tentacul
şi-o să se curme gîndul ce te-încearcă.”

13-31 Atunci mă-apropiu, spre a-mi face placul
şi, după ce o mladă mîna-mi frînge,
gemu adînc: “-De ce mă rupi?” copacul


13-34 şi izbucni din rană-un negru sînge
şi-aceeaşi voce: “-Smulgi cu răutate -
au strop de jale inima nu-ţi strînge?

13-37 Oameni am fost şi-acuma suntem cioate...!
S-ar fi căzut să ai mai multă milă
şi de-am fi fost năpîrci înveninate!”

13-40 Cum sfîrîie un ram făcut feştilă
cît încă-i verde, şi un capăt arde
pe cînd cel’lalt musteşte-o sevă-în silă,

13-43 aşa ţîşneau din rana crengii moarte
cuvînt şi sînge. Am lăsat să cadă
vlăstarul şi, speriat, m-am tras deoparte.

13-46 “-O, duh rănit, de-ar fi putut să creadă”,
răspunse călăuzul cu-întristare,
“ce spune versul meu fără tăgadă,

13-49 el n-ar fi zmuls unde ştia că doare!
Dar lucrul cel de necrezut mă puse
să-i dau îndemn - şi-acuma rău îmi pare.

13-52 Dar ca să-aline răul ce-ţi aduse
spune-i ce-ai fost, să-ţi ducă-o nouă faimă
cînd fi-va iarăşi om al lumii suse.”

13-55 Răspunse trunchiul: “-Nu vă fie spaimă
dacă,-îmbiat de blînda-ţi spusă învoaltă,
uscatu-mi glas povestea şi-o îngaimă.

13-58 Mi-au stat în mînă-o cheie şi cealaltă
a inimii lui Frederic şi,-încetul,
mai mult meşteşugar decît unealtă

13-61 doar eu rămas-am să-i cunosc secretul.
Am fost numai credinţă slujbei mele
şi trup i-am dat şi suflet, ca ascetul.

13-64 Dar cum la curţi, lichea între lichele,
(mai mult aici, dar tuturora boală),
domneşte-pizma cu priviri mişele -

13-67 aprinse foc, în contra-mi, de cabală
şi foc din focul ei luă şi-înţeleptul
şi-al falei nimb mi-ajunse chin şi zală.

13-70 Dispreţul îmi umplu atuncea pieptul
şi nemaitrebuindu-mi trup netrebnic,
am fost nedrept cu mine, pururi dreptul!

13-73 Dar jur pe-aceste rădăcini că sfetnic
felon n-am fost şi n-am comis trădare
domnului meu, de cinste-atît de vrednic.

13-76 Şi-acel din voi ce va urca sub soare
ridice-mi iarăşi numele, ce zace
încă strivit sub clevetiri murdare.”

13-79 Aici stătu puţin. “-Fiindcă tace”,
spuse Virgilïu, “nu sta zadarnic,
ci-întreabă-l ca să afli tot ce-ţi place.”

13-82 Dar am răspuns: “-Din cugetul tău darnic
mai cere-i tu ce crezi că mi-e lumină
căci eu nu pot - pot doar să-l plîng amarnic.”

13-85 Şi-a început: “-El va-înălţa din tină,
aşa cum l-ai rugat, lovitu-ţi nume.
Dar - duh întemniţat într-o tulpină! -

13-88 mai spune-ne,-în această scoarţă cum e
un suflet înrobit şi dacă trunchiul
îl poate părăsi şi cînd anume.”

13-91 Suspin prelung răzbit-a din rărunchiul
acelui pom, şi geamătul fu voce:
“-Nu multe vorbe spun, ci doar mănunchiul

13-94 ce va urma: “-Cînd sufletul atroce
îşi lasă trupul sieşi zmuls, ’l-aruncă
spre-a şaptea hrubă Minos cel feroce.

13-97 El care-în codru, nu la vreo poruncă,
ci unde vrea-întîmplarea să-l prăvale
şi creşte ca un bob de iarbă-în luncă.

13-100 Se-înalţă arbor din vlăstarul moale
şi Harpile frunzişul său muşcîndu-l,
durere-i fac, dar şi durerii cale.

13-103 Ca şi ceilalţi, ne vom căta veşmîntul,
dar nici un suflet nu va să-l îmbrace
căci nu-l mai meriţi, singur aruncîndu-l.

13-106 Le vom tîrî prin codrul negru-încoace
şi orice trup va spînzura-în copacul
în care umbra-i ticăloasă zace.”

13-109 Cu loare-aminte stam lîngă posacul
şi tristul trunchi, crezînd că-o să mai spună,
cînd un vacarm ne-ajunse - ca pîndacul

13-112 ce-aude pe hăitaşi şi cîini cum tună
după mistreţ, ce,-în spaïma securii,
sfărîmă tot în goana sa nebună.

13-115 Şi iată doi, sfîşaţi ca două furii,
cu trupul gol, care fugeau, şi-în seamă
nu luau nici spini, nici crengile pădurii.


13-118 Primul striga: “-O, moarte, moarte, ia-mă!”
şi celălalt, ciudos că întîrzíe
“-Lano - zbiera - nu alergai, de teamă,

13-121 aşa pripit la Toppo-în bătălie!”
Apoi, sleindu-şi al suflării şopot,
cu un tufiş făcu devălmăşie.

13-124 Vuia pădurea-în urma lor de tropot
de javre negre cu flămîndă falcă
mai iuţi decît ogarul cînd e slobod.

13-127 Pe cel din mărăcin văzui cum calcă
şi-l trag şi-l rup şi-l fac bucăţi cu dinţii
şi fug ducînd în boturi cîte-o halcă.

13-130 Mă duse-atunci de mînă domnul minţii
spre tufa ce-şi vărsa prin răni prinosul
de plîns şi sînge,-în jalea neputinţii:

13-133 “-O, Giacomo - gemea - care-i folosul?
M-ai schilodit şi-în van ţi-a fost ascunsul.
De ce tra g eu, de răul tău, ponosul?”

13-136 Cînd călăuzu’-ajunse lîngă dînsul,
rosti: “-Ce nume porţi, tu, rană vie,
ce-în lacrimă de sînge-îşi plînge plînsul?”

13-139 Răspunse: “-Mi-aţi fost martori la urgie...
Voi, suflete venite-aici să vadă
cum crunt măcel coroana mi-o sfîşíe,

13-142 strîngeţi cu milă risipita mladă!
Cetăţii mele-îi fu Botezătorul
al doilea tată, după cel cu spadă

13-145 ce-în veci de veci va semăna omorul;
iar de n-ar fi rămas urmă niciună
din stana sa, în van trudea poporul

13-148 să-înalţe iar, după năvala hună,
cetatea, din cenuşa ei, la rangul
ce-l mèrită, căci zeul se răzbună.

13-151 Ci eu mi-am pus la mine-în casă ştreangul.”

Cîntul I

Cîntul III

Cîntul IV

Cîntul V

Cîntul VII

Cîntul X

Cîntul XIII

Cîntul XIV

Cîntul XV

Cîntul XVII

Cîntul XXI

Cîntul XXII

Cîntul XXV

Cîntul XXVI


Cîntul XXXIIIBUN VENIT! SOYEZ LES BIENVENUS! WELCOME!

Am vrut să fac din acest sait (eng. site) un spaţiu spiritual pentru cei care se simt bine
între cărţi şi compiuter (eng.: icomputeri). Se află aici ceva din preocupările, din pasiunile, din hobby
°
-urile şi slăbiciunile mele intelectuale. Dacă vă interesează literatura în general şi critica literară în special, arta traducerii, pictura "metafizică", muzica simfonică şi de operă (MOSTRĂ!), problemele limbii române şi omenescul din murdăria politicii – atunci alegeţi una din cele trei variante de mai jos ca să intraţi (preferabil, bej; gri = nu e la zi).
.
(Conţinutul saitului este acelaşi în oricare variantă. Diferă doar "copertele" secţiunilor şi unele "intermezzo"*-uri).

Variantă
"text:"

CLIC AICI ! Varianta "text" a saitului (L).

Varianta
recomandată:

CLIC AICI ! Varianta recomandată a saitului (R).

Totul
într-o
pagină:
CLIC AICI !
Varianta "totul de pe o pagină" (T).

Acest sait este şi va fi continuu "în construcţie".

Originea cuvintelor (2) (avi, 800 kb; 1'01")

Un gînd pe zi:
Minciuna e departe - şi adevărul nici nu şi-a tras papucii.
(Zicere)
Pentru gîndurile mai vechi, clicaţi AICI .

Mai implacabile decît Legea Junglei.
© George Pruteanu

www.pruteanu.ro


Clicaţi pe imagine ca să intraţi!

Niciun comentariu: