sâmbătă, 29 martie 2008

INFERNUL 21 - George PRUTEANU

Dante Alighieri
INFERNUL
Traducere de George Pruteanu
Ediţie digitală bilingvăCÎNTUL XXI

21-1 Am mers astfél, vorbind, din punte-în punte,
şi despre lucruri care-în Comedie
n-au rost - şi-ajunşi ca pe un vîrf de munte,

21-4 am desluşit în strania pustie
adîncă a Malebolgelor Gheenii
doar plîns în van, doar beznă de stihie.

21-7 Precum, pe şantiere, veneţienii
fierb iarna toată în cazane smoală
şi-apoi lipesc cu dînsa sumedenii

21-10 de crăpături la nave-a căror boală
e bătrîneţea - şi-ástfel unu'-astupă
cu dop de cîlţi spărturile din cală,

21-13 un altul face corzi, altul se-ocupă
de pînzele care-au cedat furtunii,
iar alţii dreg la proră sau la pupă,

21-16 astfel aici, nu focului - minunii
dumnezeeşti i se supune-o smoală
ce fierbe în afundul văgăunii.

21-19 De-acolo, din fiertura infernală,
bulbucii se-îmbulzeau la suprafaţă
ca să se spargă în bolboroseală.

21-22 Cum stam cu ochii ţintă în neagra ceaţă,
"-Priveşte!", spuse domnul meu: "-Priveşte!",
trăgîndu-mă cu mîna lui isteaţă.

21-25 Ca unul, m-am întors, ce zăboveşte
spre-un lucru groaznic ochii să-şi aplece
cînd spaima deodată-îl podideşte,

21-28 de nici n-ar sta, dar nici poate să plece:
şi-un diavol negru am văzut în spate
cum peste stînci, spre noi, în fugă trece.

21-31 O, cît de-înfiorător putea să-arate
făptura-i hîdă, aprigă şi mare,
cu labe iuţi, şi-arípi răscrăcărate!

21-34 Ducea în cîrcă-un păcătos, pe care,
precum jivina prinsă, vînătorul,
cu tidva-în jos, aşa-îl ţinea în ghiare.

21-37 Cînd fu pe pod, răcni: "-Tepoşi, daţi zorul!!
Din Santa-Zita v-am adus escrocul
să-l daţi la fund, că vin cu următorul,

21-40 doar de-alde el pe-acolo geme locul:
pungaşi sunt toţi (numai Bonturo nu e!)
şi pentru-un galben, spun că-i gheaţă - focul!"

21-43 Îl zvîrle-în terci, apoi pe stînci se suie
şi-o şterge-în goană, ca dulăul iute
cînd după-un hoţ stăpînul îl descuie.

21-46 Chircit, vrînd să se smulgă clisei slute,
de draci fu luat căzutu-în hărţuială:
"-Ţi-e să te-închini? În altă strană du-te!

21-49 Aici nu-înoţi în gîrla ta domoală!
Şi dacă vrei să nu ne intri-în ghiară,
nu-ţi scoate scăfîrlia de sub smoală!"

21-52 Apoi, cu furci puzderie-îl îndesară,
ţipînd: "-Fă-ţi dedesubt panglicăria,
că prea de-ajuns ai tot întins-o-afară!"

21-55 Aşa-îşi vădesc prin cuhnii vrednicia
rîndaşi ce-împing hartanele sub zeama
care fierbînd le-aduce frăgezia.

21-58 Maestrul spuse: "-Ca să nu-şi dea seama
că eşti aici, te-ascunde după-o piatră
şi orice vezi, să nu te prindă teama,

21-61 nici nu-ţi fă grijă cînd insulte-îmi latră;
ştiu rînduiala din smolita baltă:
am mai răzbit printr-o astfel de vatră."

21-64 Apoi, trecu în partea ceealaltă
spre cea de-a şasea bolgie imundă
şi fruntea-i, fără preget, sta înaltă.

21-67 Cum hămesit atacă, furibundă,
pe-un cerşetor, haita de cîini feroce,
de nu mai ştie, biet, un' să se-ascundă,

21-70 aşa, scoţîndu-şi căngile atroce,
ţîşniră zeci de diavoli de sub punte.
"-Staţi, laşilor!", i-opri măiastra voce.

21-73 "-M-asculte cel ce dintre voi e-în frunte
şi-apoi afla-veţi dacă se cuvine
să mă-înghimpaţi cu-acele scule crunte!"

21-76 "-Să meargă Codălosu-i cel mai bine!",
strigară stînd în loc - şi unul iese
spre Ghid, burzuluind: "-Ce vrei, străine?"

21-79 "-Crezi, oare, Codălosu, că-mi purcese
pasul spre voi (şi nu mă înspăimîntă
nimic din tot ce furia voastră ţese)

21-82 fără-un destin înalt şi-o vrere sfîntă?
Nu-mi sta în drum: e ordinul Tăriei
să duc un om prin lumea subpămîntă."

21-85 I se bleojdi ţîfneala semeţiei,
lăsîndu-şi chiar harponul la picioare
şi: "-Căile - ceru - deschise fie-i!"

21-88 Vorbi atuncea umbra-mi păzitoare:
"-Tu, cel ascuns ca una cu pămîntul,
la mine vino fără ezitare."

21-91 Spre el sării, dar îmi tăie avîntul
un cîrd de diavoli ce-îmi ieşi în faţă
şi m-am temut că li-i sperjur cuvîntul:

21-94 căci eu am mai văzut din astea-în viaţă
cînd din Caprona,-înfrînt, ieşit-a grupul
de-arcaşi prin oastea dúşmană semeaţă.

21-97 De Călăuz lipitu-mi-am tot trupul,
la demoni tot mereu cu ochii ţintă,
căci nu părea că i-ar opri vreun scrupul.

21-100 Ţineau harponu'-în labe ca pe-o flintă:
"-Să-i sfredelim - urlau - oleacă spata!"
"Înfinge-i-l - răcneau ceilalţi - să-l simtă!"

21-103 Dar cel ce cu Maestrul discutat-a
le potoli scîrbavnica cerbice
cu-o vorbă numai: "-Scărmănilă, gata!"

21-106 Şi-apoi spre noi: "-Nu vei putea, pe-aice,
să ţii făgaşul coborîrii tale,
căci puntea-a şasea fost-a să se strice;

21-109 iar de nu vrei să faci întoarsă cale,
prin hruba asta luaţi-o, care suie
pe-o brînă-îngustă,-apoi o ia la vale.

21-112 Ieri se-împliniră de cînd puntea nu e
o mie două sute şaize'şase
de ani din ziua cînd căzu cu vuiet.

21-115 Am să vă dau, prin rîpele stîncoase,
cîţiva solzoşi de-ai mei, să vadă dacă
nu-şi scot bostanul umbre păcătoase.

21-118 Să vină Strivăcilă, Aripoacă,
şi tu - strigă - Cîineaţă, şi Porcitu,
iar Bărbălosu-în frunte să vă treacă;

21-121 să meargă şi Lighionu, Vrăjbăritu,
şi Balalaur şi cu Sfîşiemboală
şi, spre-a fi zece, Roşcovoi Ţicnitu'!

21-124 Să-mi ocoliţi catranu'-n clocoteală
şi fără greş aceştia doi să-ajungă
la podu'-întreg pe bălţile de smoală."

21-127 "-Ce văd?", am spus, "au vrerea-ţi nu-i alungă?
De-aşa însoţitori ai trebuinţă?
Doar drumu'-îl ştii - putem răzbate-în strungă!

21-130 Să fim cu ei ar fi nesăbuinţă,
cînd colţii le scrîşnesc - nu iei aminte? -
şi ochii hrăpăreţi ne ameninţă!"

21-133 "-Goneşte-ţi - zise - spaimele din minte,
nu către noi sunt îndîrjiţi ortacii,
ci către cei din smoala cea fierbinte."

21-136 Atunci, cu limba între dinţi, toţi dracii,
cătînd la şef, prin stînga luară malul,
iar tartorul, spre-a-şi îmboldi ciracii,

21-139 din cur făcu trompetă, dînd semnalul.

Cîntul I

Cîntul III

Cîntul IV

Cîntul V

Cîntul VII

Cîntul X

Cîntul XIII

Cîntul XIV

Cîntul XV

Cîntul XVII

Cîntul XXI

Cîntul XXII

Cîntul XXV

Cîntul XXVI


Cîntul XXXIII


BUN VENIT! SOYEZ LES BIENVENUS! WELCOME!

Am vrut să fac din acest sait (eng. site) un spaţiu spiritual pentru cei care se simt bine
între cărţi şi compiuter (eng.: icomputeri). Se află aici ceva din preocupările, din pasiunile, din hobby
°
-urile şi slăbiciunile mele intelectuale. Dacă vă interesează literatura în general şi critica literară în special, arta traducerii, pictura "metafizică", muzica simfonică şi de operă (MOSTRĂ!), problemele limbii române şi omenescul din murdăria politicii – atunci alegeţi una din cele trei variante de mai jos ca să intraţi (preferabil, bej; gri = nu e la zi).
.
(Conţinutul saitului este acelaşi în oricare variantă. Diferă doar "copertele" secţiunilor şi unele "intermezzo"*-uri).

Variantă
"text:"

CLIC AICI ! Varianta "text" a saitului (L).

Varianta
recomandată:

CLIC AICI ! Varianta recomandată a saitului (R).

Totul
într-o
pagină:
CLIC AICI !
Varianta "totul de pe o pagină" (T).

Acest sait este şi va fi continuu "în construcţie".

Originea cuvintelor (2) (avi, 800 kb; 1'01")

Un gînd pe zi:
Minciuna e departe - şi adevărul nici nu şi-a tras papucii.
(Zicere)
Pentru gîndurile mai vechi, clicaţi AICI .

Mai implacabile decît Legea Junglei.
© George Pruteanu

Niciun comentariu: