sâmbătă, 29 martie 2008

INFERNUL 25 - George PRUTEANU

Dante Alighieri
INFERNUL
Traducere de George Pruteanu
Ediţie digitală bilingvăCÎNTUL XXV


Sfîrşindu-şi hoţul vorba ticăloasă,
spre cer, cu-un deget scos, întinse pumnul:
“-De tine, Doamne, iac’-atît îmi pasă!”

25-4 De-atunci mi-s şerpii dragi, fiindcă unul
de gît îndată i se-încolăceşte
de parcă ar fi spus: “Tacă, nebunul!”

25-7 Altul pe trup i se-învălătuceşte
şi nu-l mai lasă nici un gest să facă,

în solzii săi strîngîndu-l ca-într-un cleşte.

25-10 Pistoia, ah, ce bine ar fi dacă
ai dispărea-în cenuşa ta, stricato,
căci tu din cloacă vii şi eşti o cloacă!

25-13 Pe calea infernală ce-am umblat-o
duh n-am văzut mai porc cu cele sfinte –
nici chiar acel ce Teba a sfidat-o.

25-16 Dar iată că pieri, fără cuvinte,
şi-în locu-i, un mînos centaur vine
urlînd “-Unde-i rebelul dinainte?”

25-19 În mlaştina Maremmă nu-s jivine
cîţi şerpi avea centaurul pe spate
şi pînă-în locu’-în care om devine.

25-22 Pe ceafa lui, cu áripi lăbărţate
stă un dragon, şi òricui e aproape
îi suflă-în faţă flăcări necurate.

25 “-Cacus e-acesta”,-îmi spuse.“Crunt satrap e:
în muntele-Aventin, pe culmi şi vale,
sînge-a vărsat cît nu-s în lacuri ape!

25-28 Cu fraţii săi el n-are-aceeaşi cale
fiindcă-a jefuit cu sînge rece
din turme ce n-au fost nicicînd a’ sale.

25-31 De cel prădat, însă, n-a putut trece:
măciuca lui Hercúl i-a tras vreo sută,
din care el n-a mai simţit nici zece...”

25-34 Centaurul fugi. Din valea slută,
trei spirite de noi se-apropïară,
de nici nu le-am văzut făptura mută

25-37 pînă ce vorba noastră ne-o tăiară
cu strigătul: “-Voi cine sunteţi, oare?”
Noi ne-am întors atenţi la cine zbiară.

25-40 Nu-i cunoşteam. Dar, ca din întîmplare,
urmîndu-şi gîndurile lor ursuze,
unul spre celălalt dădu strigare:

25-43 “-Ei, Cianfa ce-i?” Eu, dragei călăuze
spre-a-i face semn cuvinte să nu scoată,
un deget mi l-am aşezat pe buze.

25-46 Mă tem, bun cititor, că n-o să poată
mintea-ţi să creadă ceea ce-ţi voi spune!
A mea, văzînd – tot n-a crezut de-îndată!

25-49 Sub ochii mei, pe-a umbrei goliciune,
un şarpe cu picioare şase urcă
şi-întreg pe trupu-aceluia se pune,

25-52 cu două labe pieptul i-l înfurcă,
cu alte două, mîinile-s legate
şi ambii-obraji cu-o muşcătură-i spurcă,

25-55 apoi, pe şold cu labele din spate,
îi vîră coada groasă sub picioare
şi strîns în partea cealaltă o scoate:

25-58 o iederă de arbori nu-i mai tare
îmbîrligată ca, prin solz şi gheară,
de trupul umbrei, trupul cruntei fiare.

25-61 Cei doi, lipiţi cu totul, se-îmbinară
în forme şi-în culori: parcă, fierbinte, ambii-ar fi fost, topindu-se, din ceară.

25-64 Nici unul nu era ca înainte:
precum hîrtia pusă-în foc, cînd brunul
ia locul albului de dinainte.

25-67 Şi ceilalţi doi strigau spre împreunul
din faţa lor: “-Agnel, te schimbi, ce iute!,
căci doi nu eşti, dar nu mai eşti nici unul !”

25-70 Un cap ieşi, din două prefăcute,
şi o făptură doar, prin contopire,
cu-un singur chip, din două-întreţesute.

25-73 Apoi urmă a membrelor ivire
din braţe, burtă, piept – o arătare
cum nimeni n-a văzut, în omenire.

25-76 Cu ce a fost – nici o asemănare.
Doi şi niciunul, strane corcitură
ce se pierdu încet în depărtare...

25-79 Precum şopîrla, vara, pe căldură
pare, pe cînd îşi schimbă brusc tufişul,
un fulger mic şi-o scurtă zvîcnitură,

25-82 aşa aici, alt şarpe, de-a piezişul
sări pe ceilalţi doi să se-încîrlige,
livid şi negru şi tăios ca şişul.

25-85 Chiar în mijlòcul unuia se-nfige:
drept în buric, locul hranei dintîie,
şi înlemni aşa. Fără să strige,

25-88 rănitul îl privi doar, pe călcîie
înţepenit şi mut. Doar gura-şi cască –
precum de somn sau febre o momîie.

25-91 Li-e dat unul la altul să privească –
şi ies, din rană şi din botul-cloacă,
fumuri ce-în aer prind să se-împletească.

25-94 Cuvine-se aici Lucan să tacă
tot ce de Sabel şi Nassid grăieşte,
ci-asculte cum e-în fapt şi o să-i placă!

25-97 Să tacă şi Ovid, ce-i converteşte
pe Cadm în şarpe, pe-Aretuza-în apă,
în versul ce invidia nu-mi trezeşte;

25-100 căci două firi deodat’, ce nu-s de-o teapă,
el una-în alta,-în miez, nu le preface,
şi transformarea însăşi lui îi scapă.

25-103 În două besta coada şi-o desface
şi, parcă înţeleşi (drept vă spun vouă!),
rănitu-şi strînge gambele şi tace;

25-106 picioarele i se unesc: din două
se face unul, de nu se zăreşte
ce-a fost
nainte-în forma asta nouă;

25-109 coada crăpată încet se contopeşte
cu gambele lipite odinioare
şi-o piele-i moale, alta se-însolzeşte.

25-112 Mîinile lui dispar în subsuoare,
iar aripile bestïei, diformă,
cresc pe potrivă tot mai sfidătoare.

25-115 Labele-i împletite lin iau formă
de membru ’care omul îl ascunde,
şi-al lui, în două părţi i se transformă.

25-118 Fumul ce-l scot, pestriţ, se-întrepătrunde
şi-i împresoară,-în timp ce, pe dihanie,
părul tot creşte, de pe om se tunde.

25-121 Un om căzut şi, dreaptă,-o pocitanie,
scrutîndu-se, orice-ar fi să se întîmple,
cu o privire fixă, dură, stranie.

25-124 Cel drept îşi trase faţa către tîmple,
din carne rupe şi-apoi, cu rămasul,
urechile pe-obrajii-ntinşi le împle

25-127 şi încă-i prisoseşte, după trasul
urechilor în sus, şi-atunci din ciotul
acesta,-îşi face buzele şi nasul.

25-130 Cel de pe jos ’şi-ntinde-în faţă botul
şi-şi suge-în cap urechile, cum trage
un melc corniţa lui în trup cu totul,

25-133 iar limba sa, cîndva putînd să roage,
precum o furcă vine să se rupă.
A celuilalt se-uneşte. Fumul tace.

25-136 Fiinţa devenită fiară după,
cu-un şuierat, se-ndepărtează-n vale,
pe cînd cel ce-a rămas spre dînsul scuipă,

25-139 apoi ’şi-ntoarce trupul nou, agale,
spre-al treïlea, zicînd: “-Buoso, cît mine
să facă, prin bolovănişuri, cale!”

25-142 Astfel, cum unul altceva devine
văzui în valea-a şaptea şi, rog, scuze
primiţi dacă, uimit, n-am scris-o bine.

25-145 Chiar de-mi erau privirile confuze
şi mintea tulburată de-ntîmplare,
în umbrele pierinde, ca meduze,

25-148 pe Puccio l-am recunoscut: cel care,
din duhur’le-nfruntate cu reptila,
nu suferise nici o transformare.

25-151 Şi-al treilea-i cel ce-a îndoliat Gavila.

Cîntul I

Cîntul III

Cîntul IV

Cîntul V

Cîntul VII

Cîntul X

Cîntul XIII

Cîntul XIV

Cîntul XV

Cîntul XVII

Cîntul XXI

Cîntul XXII

Cîntul XXV

Cîntul XXVI


Cîntul XXXIIIBUN VENIT! SOYEZ LES BIENVENUS! WELCOME!

Am vrut să fac din acest sait (eng. site) un spaţiu spiritual pentru cei care se simt bine
între cărţi şi compiuter (eng.: icomputeri). Se află aici ceva din preocupările, din pasiunile, din hobby
°
-urile şi slăbiciunile mele intelectuale. Dacă vă interesează literatura în general şi critica literară în special, arta traducerii, pictura "metafizică", muzica simfonică şi de operă (MOSTRĂ!), problemele limbii române şi omenescul din murdăria politicii – atunci alegeţi una din cele trei variante de mai jos ca să intraţi (preferabil, bej; gri = nu e la zi).
.
(Conţinutul saitului este acelaşi în oricare variantă. Diferă doar "copertele" secţiunilor şi unele "intermezzo"*-uri).

Variantă
"text:"

CLIC AICI ! Varianta "text" a saitului (L).

Varianta
recomandată:

CLIC AICI ! Varianta recomandată a saitului (R).

Totul
într-o
pagină:
CLIC AICI !
Varianta "totul de pe o pagină" (T).

Acest sait este şi va fi continuu "în construcţie".

Originea cuvintelor (2) (avi, 800 kb; 1'01")

Un gînd pe zi:
Minciuna e departe - şi adevărul nici nu şi-a tras papucii.
(Zicere)
Pentru gîndurile mai vechi, clicaţi AICI .

Mai implacabile decît Legea Junglei.
© George Pruteanu

www.pruteanu.roNiciun comentariu: