sâmbătă, 29 martie 2008

INFERNUL 33 - George PRUTEANU

Dante Alighieri
INFERNUL
Traducere de George Pruteanu
Ediţie digitală bilingvăCÎNTUL XXXIII


Îmbăloşat lăsînd ce mai rămase,
îşi şterse acela botul, plin de sînge,

cu părul de pe capul ce-l muşcase.

4 -Tu-mi ceri ceva ce sufletul mi-l frînge,
să-mi răscolesc durerea disperată,
cînd doar gîndind şi totu'-n mine plînge.

7 Dar, dacă pot cu vorba-mi adunată
sfîşiatul trădător să-l spurc mai tare,
voi spune şi voi plînge totodată.

10 Nu ştiu nici cine eşti, nici ce cărare
te-aduse-aici, în cea mai joasă Lume,
dar graiul tău e florentin, îmi pare.

13 Sunt conte, Ugolino e-al meu nume;
Ruggieri episcopul, lîngă mine,
şi vei afla de ce-s cu el anume.

16 Cu gînduri rele şi minciuni meschine
mi-a înşelat încrederea, mişelul,
m-a-închis şi m-a ucis, se ştie bine.

19 Dar ce, desigur, n-ai aflat, e felul
plin de cruzime-în care-mi luă viaţa
şi dacă-n ura mea greşit mi-e ţelul.

22 Printr-o spărtură, doar, din fortăreaţa
ce,-n urma mea, a Foamei se numeşte
şi multora le va mai stîrni greaţa,

25 văzut-am, luni în şir, cum greu răzbeşte
lumina, cînd avui un vis deodată,
dezvăluindu-mi ce mi se sorteşte.

28 Ruggieri mi-apărea stăpîn pe toată
fiinţa mea; vîna un lup, pe munte,
cu pui cu tot: progenituri şi tată.

31 Gualandi şi Sismondi-erau în frunte
Lanfranchi-alături, cu potăi o droaie,
pe cît de slabe, pe atît de crunte.

34 N-a durat mult pînă să se-ncovoaie
puterea lupilor, şi colţi de cîine
se-înfipseră în ei, ca să-i jupoaie.

37 Şi m-am trezit (nu se făcuse mîine):
plîngeau în somn copiii mei (oroare!),
ce-alături îmi erau - şi cereau pîine!

40 Ce crud ajungi să fii şi cît de tare,
cînd inima-ţi întrezăreşte chinul;
dacă nu plîngi acum, cînd plîngi tu oare?

43 S-au deşteptat şi aşteptau tainul,
căci se făcuse ora. Fiecare
neliniştii-i simţea, în suflet, spinul.

46 Se auzi atunci o uşă mare
din turnu'-îngrozitor. Fără cuvinte,
copiii mi-am privit cu disperare.

49 Nu plînge-într-aşa clipă un părinte.
Anselmo, el, plîngea: "-Ci spune, tată,
de ce te uiţi la noi cu luare-aminte?"

52 Şi tot n-am plîns şi n-am vorbit în toată
întreaga zi ce-a fost şi-n cea de după,
pînă ce zori au fost încă o dată,

55 cînd, printr-o rază ce-a pătruns în hrubă
pe patru feţe am văzut, supt-pale,
cum arătam, ca sufletul să-mi rupă.

58 De mîini eu m-am muşcat atunci, cu jale
iar ei, crezînd că-a hrană mi-e ahtierea,
spre mine şi-au făcut îndată cale:

61 "-Mai mică,-au spus, o, tată,-ar fi durerea
dacă-ai mînca din noi: tu ne-ai dat huma -
ia-ne-o-înapoi, dacă aşa e vrerea!"

64 Ca să-i alin, m-am liniştit. Ci numa'-
'n tăcere-am stat, cu toţi, făr-o suflare...
De ce, pămînt, nu te deschizi acuma?


67
În ziua-a patra, Gaddo, la picioare
mi se-aruncă, şoptindu-şi disperarea:
"-O, tată,-ajută-mă, te rog!" ...Şi moare.


70
Cum tu mă vezi, eu i-am văzut, spre marea
durere-a mea, căzîndu-mi toţi, în faţă,
în ziua-a cincea şi în următoarea.


73 În beznă mă tîram şi-i luam în braţă
- pînă cînd foamea mi-a învins calvarul -
şi îi strigam, deşi n-aveau viaţă."

76 Cum îşi spunea, rotind din ochi, amarul,
luă iar în mînă tidva cea scîrboasă
şi-înfipse dinţii-într-însa, ca ogarul.


79 Tu, Pisa, eşti o pată ruşinoasă
frumoasei ţări în care "si" răsună,
fiindc-ai tăi vecini prea mult te lasă!

82 Capraia şi Gorgona împreună
pe Arno ar trebui un dig să facă
şi să-ţi înece neamul în genună!

85 Că Ugolino-ar fi trădat? şi dacă
ar fi aşa, nu-i cum să se cuvină
prunci să ucizi cu furie demoniacă!

88 La vîrsta lor, ei n-aveau nici o vină,
cei patru, cărora li s-a luat viaţa,
tu, nouă Tebă, crudă şi haină!

91 La alţi damnaţi ajunşi, pe care ghiaţa
îi ţine strîns, văzut-am cu mirare,
că nu în jos, ci invers le stă faţa.

94 Chiar plînsul lor i-împiedică-n mişcare
şi jalea, neputînd din ochi să iasă,
se-ntoarce-în ei, se face şi mai mare,

97 căci lacrimile, de cum ies, îngheaţă
ca viziere de cristal pe pleoape
şi nu pot curge celelalte-n faţă.

100 Înfrigurat, eram de piatră-aproape;
fiinţei mele, aprig îngheţate,
un simţămînt nu mai putea să-i scape,

103 cînd mi-a părut, cumva, un vînt că bate
şi-am întrebat, spre-a-mi linişti frămîntul:
"-Au nu-s aici încremenite toate?"

106 Iar ghidul mi-a întors pe loc cuvîntul:
"-Aruncă-ţi doar privirea şi îndată
ai să şi afli de ce bate vîntul."

109 O umbră,-atunci, din crusta îngheţată,
răsti: "-Voi, suflete zvîrlite,-în ceaţă,
în cea mai joasă groapă blestemată,

112 smulgeţi-mi de pe chip vălul de gheaţă,
să-mi ostoiţi o clipă doar calvarul,
cît ţurţuri nu se fac din nou pe faţă!"

115 "-Să-mi spui, de vrei să-ţi îndulcesc amarul,
cine eşti tu, şi de nu-ţi fac un bine,
mă-înghită şi pe mine-atunci gheţarul."

118 "-Sunt Alberigo,-al jalnicei grădine
cu fructe ale morţii. Printre brume,
am nuci de gheaţă-aicea, nu smochine!

121 Eu m-am mirat: "-Spui că eşti mort, anume?"
Răspunsu
lui a fost: "-Eu nu ştiu bine
ce mai e corpul meu acum în Lume.

124 Aici, la Ptolomei, sufletul vine
chiar înainte ca din om să iasă
smuls de-ale lui Atropos mîini haine.

127 De gheaţă lacrima ce scînteiază
ca să mi-o-nlături, sincer îţi voi spune
că, deîndată ce un om trădează,

130 pe corpul său, un demon mîna pune
şi-l stăpîneşte-apoi viaţa toată
pînă ce clipa morţii îl răpune.

133 Sufletul cade-n bezna îngheţată
(cît trupul încă-n lume mai adastă)
şi rabdă-aici o iarnă ne'ncetată.

136 Cum (poate-l ştii) e lîngă mine,-această
umbră-a lui Branca d'Oria, care-îndură
de multă vreme-a gerului năpastă.”

139 “-Nu pot să cred ce-aud dintr-a ta gură!
Branca e viu, bine-îmbrăcat şi are
şi de mîncare şi de băutură.”

142 “-În bolgia umbrelor înşelătoare
ce fierb mocnit în nemiloasa smoală,
abia trecuse Zanche de intrare,

145 şi ăsta şi-a şi pus, în carnea goală,
un drac care să-i ţină loc, într-însul
şi în complicele la prăduială.


145 Acum, spre mine-întinde mîna, plînsul
de gheaţă sparge-l!” Nu i-am spart nimica.
Şi drept a fost să fiu sperjur cu dînsul.

148 Ah, genovezi, vi-e ticăloasă clica,
goi de virtuţi şi plini doar de păcate,
stinge-vi-s-ar şi-opinca şi vlădica!

151 Ăst genovez, cu fapte blestemate,
cu romagnezul se asemuieşte:
sufletul său aci-n Cocyt se zbate

157 pe cînd el, sus, mai pare că trăieşte.Cîntul I

Cîntul III

Cîntul IV

Cîntul V

Cîntul VII

Cîntul X

Cîntul XIII

Cîntul XIV

Cîntul XV

Cîntul XVII

Cîntul XXI

Cîntul XXII

Cîntul XXV

Cîntul XXVI


Cîntul XXXIII


BUN VENIT! SOYEZ LES BIENVENUS! WELCOME!

Am vrut să fac din acest sait (eng. site) un spaţiu spiritual pentru cei care se simt bine
între cărţi şi compiuter (eng.: icomputeri). Se află aici ceva din preocupările, din pasiunile, din hobby
°
-urile şi slăbiciunile mele intelectuale. Dacă vă interesează literatura în general şi critica literară în special, arta traducerii, pictura "metafizică", muzica simfonică şi de operă (MOSTRĂ!), problemele limbii române şi omenescul din murdăria politicii – atunci alegeţi una din cele trei variante de mai jos ca să intraţi (preferabil, bej; gri = nu e la zi).
.
(Conţinutul saitului este acelaşi în oricare variantă. Diferă doar "copertele" secţiunilor şi unele "intermezzo"*-uri).

Variantă
"text:"

CLIC AICI ! Varianta "text" a saitului (L).

Varianta
recomandată:

CLIC AICI ! Varianta recomandată a saitului (R).

Totul
într-o
pagină:
CLIC AICI !
Varianta "totul de pe o pagină" (T).

Acest sait este şi va fi continuu "în construcţie".

Originea cuvintelor (2) (avi, 800 kb; 1'01")

Un gînd pe zi:
Minciuna e departe - şi adevărul nici nu şi-a tras papucii.
(Zicere)
Pentru gîndurile mai vechi, clicaţi AICI .

Mai implacabile decît Legea Junglei.
© George Pruteanu

www.pruteanu.ro
Niciun comentariu: