sâmbătă, 29 martie 2008

INFERNUL 7 - George PRUTEANU

"...E disse: "Taci, maladetto lupo! / consuma dentro te con la tua rabbia!"
("-Tu, lupe blestemat, să taci doar meriţi! / Mistuie-în tine furia-ţi convulsivă!")

(C. VII, vv. 8, 9)

Clicaţi pe imagine ca să intraţi!

Dante Alighieri
INFERNUL
Traducere de George Pruteanu
Ediţie digitală bilingvăCÎNTUL VII

*
"-Papé Satan, papé Satan aleppe!" răcni Pluto spre noi cu voce cruntă,
dar bunul înţelept, ce-a-tot-pricepe,

7-4 mă linişti: "-N-ai grijă,-oricît ne-înfruntă,
puterea sa nu poate sta-împotrivă
adîncii noastre căi - e prea măruntă."

7-7 Se-întoarse-apoi înspre turbata grivă:
"-Tu, lupe blestemat, să taci doar meriţi!
Mistuie-în tine furia-ţi convulsivă!

7-10 El nu-în zadar străbate-aceste temniţi:
aşa vrea Cerul, unde un arhanghel
v-a nimicit trufaşele răzmeriţi!"

7-13 Cum pînzele sfîşate jos le trage
catargul unui vas, ce-în vînt se frînge.
aşa şi trupul fiarei slăbănoage.

7-16 Intram - în groapa-în care totul plînge -
în cea de-a patra sumbră văgăună.
în care răul lumii-întregi se strînge.

7-19 Justiţie dumnezee! cine-adună
noian de munci şi cazne iar şi încă
şi de ce greşu'-atîtea ne căşună?

7-22 Cum undele, subt a Charybdei stîncă,
în larmă se izbesc de alte unde,
aşa şi cei de-aici mereu se-îmbrîncă.

7-25 Mai mult duium de umbre-i ca niciunde -
poveri, oricare, împingînd cu pieptu-i,
şi-în două turme urlă furibunde.

7-28 Unii într-alţii vin. Ajuns în dreptu-i,
şi unul şi-altul cale-întoarsă face
răcnind: "De ce tot strîngi?", "Tu de ce cheltui'?"

7-31 Astfél, aici, în neagra lor găoace,
se tot izbesc, cu dreaptă şi cu stîngă,
se-împroaşcă cu sudalma lor tenace,

7-34 şi iar se-întorc şi iar vin să se frîngă,
ciocnindu-se din nou la jumătate.
Eu, prins de mila gata să-i deplîngă,

7-37 am întrebat: "-Maestre luminate,
cine sunt ei? Slujbaşi au fost credinţii
lichelele acestor chele gloate?"

7-40 El mi-a răspuns: "-Îndemnul tont al minţii
i-a-împins pe toţi în viaţa cea dintîie
să-arunce şi să-adune-în van arginţii.

7-43 Pe şleau o latră guşa lor lălîie
cînd se despart, pocnindu-se isterici,
în două vini, spre-a hrubei căpătîie.

7-46 Toţi - papi şi cardinali de prin biserici:
putrezi de păr, n-au fir pe scăfîrlie,
şi-s putrezi de zgîrgiţi, pioşii clerici."

7-49 Am îndrăznit: "-Maestre,-îmi pare mie
sau aş putea să recunosc pe unii
de-afară scufundaţi în josnicie".

7-52 "-Putinţa de-a-i cunoaşte dată nu ni-i:
i-a-însolzoşit atît smintita viaţă
că-s tuciurii cum numai căpcăunii.

7-55 Se vor bufni fără sfîrşit în harţă;
cu pumnii strînşi ieşi-vor din morminte,
iar ceilalţi cheli, fără măcar mustaţă.

7-58 Prea datul şi prea strînsul, ia aminte,
din calda lume,-în oarba-încăierare
i-a scurs - şi-s fără rost alte cuvinte.

7-61 Vezi, dar, ce amărîtă soartă are
tot ce-i supus în lume de Fortuna
şi pentru care toţi se-îndeasă tare:

7-64 tot aurul ce-l luminează luna
n-ar fi de-ajuns să dea un strop de pace,
din toate-aceste umbre, la niciuna."

7-67 "-Te rog, maestre, spune-mi: cum se face
că Soarta, despre care-mi dai povaţă,
tot ce-i sub soare bun poate să-înşface?"

7-70 "-O, lume ignorantă şi semeaţă,
ce-în pîclă bîjbîi de nesăbuinţă!
Ascultă-mi spusa bine şi-o învaţă.

7-73 Acel ce-i mai presus de-orice ştiinţă
dură tării, şi-în toate puse duce.
Din cer în cer revarsă strălucinţă

7-76 şi-împarte tuturor lumina dulce;
aidoma, splendorilor din lume
stăpîn şi domn le puse spre-a conduce

7-79 şi-a răspîndi prin timpi averi, renume,
din neam în neam, din vatră-în altă vatră,
orice-ar crîcni plămada bietei hume:

7-82 un neam e tare, altu-i doar o şatră,
după Voinţa care-a-tot-învinge,
mai nevăzută ca un şarpe-în piatră.

7-85 Tot ce ştiţi voi, nicicum nu o atinge:
e-oracol şi judeţ pe-a' ei ţinute,
cum pe-altele, Acela ce le-încinge.

7-88 Schimbările-i în clipă sunt născute:
e scris să aibă-în veci o grabă-atroce -
şi iute cad acei ce urcă iute.

7-91 Ea-i cea pe care-atîţi vin s-o invoce
şi-în loc s-o lade şi să-i mulţumească,
o bléstemă cu spúrcata lor voce;

7-94 dar ea-i prea sus să-audă-ori să urască:
ferice,-între făpturile primare,
continuă roata ei să şi-o-învîrtească.

7-97 Intrăm acum la şi mai mari calvare;
cad stelele ivite-într-acea clipă
cînd am purces, şi nu e timp de stare."

7-100 Tăiarăm cercul spre alt mal, în pripă,
unde-un izvor bolborosind se-adună
în groapa ce sub unda-i se-înfiripă.

7-103 Era o apă roşe, mai mult brună -
iar noi, în rîpa şuie ca o cloacă,
pătruns-am cu şuvoiul împreună.

7-106 Se varsă sumbrul rîu într-o băltoacă
numită Styx - un smîrc de zeamă-închisă
cu puroioase maluri ca de troacă.

7-109 Privind adînc, văd cum se zbat în clisă
fiinţe goale,-înnămolite-în scîrnă,
cu fúria pe chipul lor înscrisă;

7-112 se păruiesc, şi nu numai din mînă,
ci şi cu trup şi cap şi cu picioare,
cu dinţii-în care hălci de carne-atîrnă.

7-115 "-Acestea-s duhurile celor care
mîniei nu-i dădură stăpînire;
şi trebuie să ştii că sub vîltoare

7-118 se zvîrcolesc şi alţii să respire
născînd bulbuci pe-a apei suprafaţă
oriunde-ai arunca în jur privire.

7-121 Murmúră-înfipţi în glod: Posaci în viaţă,
sub soarele ce varsă-în aer vlagă,
prea podidiţi de-a inimii negreaţă,

7-124 ne-îneacă astăzi mîlul din viroagă.
Gîtlejul lor doar acest imn gîlgie,
căci greu le stă pe buze-o vorbă-întreagă."

7-127 Ne-întoarserăm atuncea pe călcîie,
luînd printre rîpi şi mlaştine o cale
cu ochi la cei din apa ca o rîie:

7-130 şi unui turn i-ajunserăm la poale.

Cîntul I

Cîntul III

Cîntul IV

Cîntul V

Cîntul VII

Cîntul X

Cîntul XIII

Cîntul XIV

Cîntul XV

Cîntul XVII

Cîntul XXI

Cîntul XXII

Cîntul XXV

Cîntul XXVI


Cîntul XXXIII


BUN VENIT! SOYEZ LES BIENVENUS! WELCOME!

Am vrut să fac din acest sait (eng. site) un spaţiu spiritual pentru cei care se simt bine
între cărţi şi compiuter (eng.: icomputeri). Se află aici ceva din preocupările, din pasiunile, din hobby
°
-urile şi slăbiciunile mele intelectuale. Dacă vă interesează literatura în general şi critica literară în special, arta traducerii, pictura "metafizică", muzica simfonică şi de operă (MOSTRĂ!), problemele limbii române şi omenescul din murdăria politicii – atunci alegeţi una din cele trei variante de mai jos ca să intraţi (preferabil, bej; gri = nu e la zi).
.
(Conţinutul saitului este acelaşi în oricare variantă. Diferă doar "copertele" secţiunilor şi unele "intermezzo"*-uri).

Variantă
"text:"

CLIC AICI ! Varianta "text" a saitului (L).

Varianta
recomandată:

CLIC AICI ! Varianta recomandată a saitului (R).

Totul
într-o
pagină:
CLIC AICI !
Varianta "totul de pe o pagină" (T).

Acest sait este şi va fi continuu "în construcţie".

Originea cuvintelor (2) (avi, 800 kb; 1'01")

Un gînd pe zi:
Minciuna e departe - şi adevărul nici nu şi-a tras papucii.
(Zicere)
Pentru gîndurile mai vechi, clicaţi AICI .

Mai implacabile decît Legea Junglei.
© George Pruteanu

www.pruteanu.roNiciun comentariu: