sâmbătă, 29 martie 2008

INFERNUL 17 - George PRUTEANU

Dante Alighieri
INFERNUL
Traducere de George Pruteanu
Ediţie digitală bilingvăCÎNTUL XVII

“-Ţepoasa coadă a acestei fiare
ce trece munţi şi sfarmă zid şi zale

împute universul cu duhoare”,


17-4 vorbi maestrul. Bestei infernale
semn îi făcu pe marginea genunii
să-şi mălurească plutitoarea cale.

17-7 Şi hîda-întruchipare-a-înşelăciunii
ivi din pîclă numai cap şi spată,
ci coada nu şi-o zmulse văgăunii.

17-10 Cu faţa ca de om, nevinovată,
vădea cea mai blajină-înfăţişare:
dar trupu’-era de viperă spurcată.

17-13 Aripi flocoase pîn’la subsuoare
şi-o carapace-în gîlme solzuroase
avea pe piept, pe şold şi pe spinare.

17-16 N-au turcii, nici tătarii vreo mătase
urzită cu aşa culori nebune,
cum nici Aràchne n-a ştiut să coase.

17-19 Cum stă o luntre-împotmolită-în dune,
o parte-în apă şi cealaltă-afară,
sau cum, la nemţii beţivani, se spune

17-22 că prada sa un castor şi-o doboară –
aşa plutea la malul landei arse
scîrboasa şi îngrozitoarea fiară.

17-25 Cu vrejurile cozii-în hău întoarse
zvîcnea din vîrful înfurcat, din care
ca la scorpioni veninurile-s stoarse.

17-28 “-Puţin – mi-a spus maestrul – din cărare
spre monstrul ticălos ne vom abate,
ce se-îmbîrligă-acolo,-în aşteptare.”

17-31 Făcurăm zece paşi spre a răzbate
la dreapta, pe o cale-adăpostită
de fulgii şi de ţărna-învăpăiate.

17-34 Cînd am ajuns, văzui – ca pe o plită –
mulţimi gemînd pe-încinsele nisipuri
aproape de prăpastia cumplită.

17-37 Maestru-îmi spuse: “-Celelalte tipuri
le vei culege-aici, de-învăţăminte:
te du deci şi cunoaşte-acele chipuri,

17-40 dar să fii scurt şi cu luare-aminte,
iar eu, ca pe-ai săi umeri să ne lase,
voi face cruntei fiare rugăminte.”

17-43 Singur, pe-aceste margini prăpăstioase
a’ celei de a şaptea văgăune,
purces-am înspre cetele hidoase.

17-46 În ochii lor, durerea nu apune
şi se tot zbat, zadarnic, să nu-i muşte
de sus scîntei, de pe pămînt tăciune,

17-49 precum pe zăpuşeală,-ascunşi prin cuşte,
potăile, cu colţii ori cu laba,
se zgreapţănă de purici şi de muşte.

17-52 Priveam prin ploile de foc degeaba,
căci nu-i ştiam. Dar, iată! fiecare
purta la gît o taşcă, precum gloaba

17-55 care din mers înghite; semn, culoare
nu semănau – iar ei holbau spre ele
ochi mari ca hămesitul la mîncare.

17-58 Ajuns, printr-ale flăcării zăbrele,
chiar în mijlòc, pe-o ţoşcă aurită
zării un leu cu azurie piele;

17-61 apoi, pe-o altă sarsana, mînjită
parcă de sînge ca o rană vie,
o gîscă albă ca din unt ivită,

17-64 cînd unul, cu o scroafă sinilie
tronînd blazon pe alba sa desagă,
“-Ce cauţi aici, în hrubele urgiei?”

17-67 îmi spuse, “ci mai bine du-te, pleacă!
Dar sus, să-i spui lui Vitalian, vecinul,
că-aici va sta cînd Styxul o să-l treacă!

17-70 Sunt singur padovan în florentinul
duium, şi zbiară toţi să mă-asurzească:
«Cînd vine excelenţa sa Hainul

17-73 cu pliscuri trei pe traista lui prinţească»?”
Aşa zicînd, se linse lung pe gură
cum limba-îşi plimbă-un bou pe bot cînd cască.

17-76 Iar eu, nevrînd să trec peste măsură
şi sfatul umbrei călăuzitoare,
mă-îndepărtai de joasa-adunătură.

17-79 Pe spatele dihaniei, călare
era maestrul şi-îmi vorbi îndată:
“-Aici se cade să fii dîrz şi tare:

17-82 de-acum, asemeni’ scară ne e dată.
Voi sta la míjloc, tu vei sta-înainte,
să nu te-atingă coada-înveninată.”

17-85 Precum acel ce-în friguri e fierbinte,
cu unghiile parcă de cărbune,
şi tremură la ùmbrele din minte,

17-88 astfèl şi eu, cînd auzii ce-mi spune –
dar ghesul său veni ca o-întremare:
la buni stăpîni şi slugile sunt bune.

17-91 Încălecînd pe-a bestïei spinare
am vrut să rog, dar îmi pierise glasul:
“Strînge-mă-în braţe, umbră protectoare!”

17-94 Cel ce prelung îmi ocrotise pasul
şi-ades mă zmulse dintr-al groazei cleşte,
mă sprijini şi-înconjură cu braţul

17-97 şi-apoi strigă: “-Hai, Gerion, porneşte!
Fă cercuri largi, încetişor coboară,
şi nu uita ce lest te gîrboveşte!”

17-100 Cum pleacă luntrea de la mal, uşoară,
cu dosul înainte, nu cu botul,
aşa ieşi în larg corcita fiară

17-103 şi-ajunsă-în hău, se răsuci cu totul
zvîcnindu-şi ca ţiparul lunga coadă
şi prin văzduh îşi începu înotul.

17-106 Nici Faeton, cînd din ceruri fu să cadă,
n-a încercat o spaïmă mai mare,
înflăcărînd în urma sa pleiadă.

17-109 Şi nici Icar, împătimit să zboare,
văzînd că pierde-arípile de ceară
şi tatăl său că strigă “Nu spre soare!”,

17-112 n-a fost străpuns de-a-înfricoşării gheară
ca mine cînd văzui că-în jur, oriunde,
e numai gol şi-în gol pluteşte-o fiară.

17-115 Domol, domol, părea să se scufunde
rotindu-se, dar eu simţeam căderea
doar ca un vînt din văile afunde.

17-118 Un vuiet crunt venea din aproperea
adîncului genunilor tartare,
de-aceea mi-am plecat în jos vederea

17-121 şi-am fost şi mai cuprins de-înspăimîntare,
căci zvon de chin şi limbi de foc sub mine
creşteau mereu şi m-am chircit mai tare.

17-124 Ce n-am văzut, vedeam acuma bine:
cum ne roteam şi ne lăsam în vale
înspre arena caznelor haine.

17-127 Cum şoimul, după ce-a zburat agale
fără să vadă păsări, nici momeală,
se reîntoarce nechemat din cale

17-130 şi-în jos planează stins de oboseală
în zeci de volte largi, oprind departe
de domnul său, ţîfnos şi plin de fală,

17-133 astfèl Geriòn, în fundul văii moarte
ne lepădă, ca-într-o de stînci găleată,
şi, descărcat de ce trebui să poarte,

17-136 pieri mai iute ca din arc săgeată.

Cîntul I

Cîntul III

Cîntul IV

Cîntul V

Cîntul VII

Cîntul X

Cîntul XIII

Cîntul XIV

Cîntul XV

Cîntul XVII

Cîntul XXI

Cîntul XXII

Cîntul XXV

Cîntul XXVI


Cîntul XXXIII

BUN VENIT! SOYEZ LES BIENVENUS! WELCOME!

Am vrut să fac din acest sait (eng. site) un spaţiu spiritual pentru cei care se simt bine
între cărţi şi compiuter (eng.: icomputeri). Se află aici ceva din preocupările, din pasiunile, din hobby
°
-urile şi slăbiciunile mele intelectuale. Dacă vă interesează literatura în general şi critica literară în special, arta traducerii, pictura "metafizică", muzica simfonică şi de operă (MOSTRĂ!), problemele limbii române şi omenescul din murdăria politicii – atunci alegeţi una din cele trei variante de mai jos ca să intraţi (preferabil, bej; gri = nu e la zi).
.
(Conţinutul saitului este acelaşi în oricare variantă. Diferă doar "copertele" secţiunilor şi unele "intermezzo"*-uri).

Variantă
"text:"

CLIC AICI ! Varianta "text" a saitului (L).

Varianta
recomandată:

CLIC AICI ! Varianta recomandată a saitului (R).

Totul
într-o
pagină:
CLIC AICI !
Varianta "totul de pe o pagină" (T).

Acest sait este şi va fi continuu "în construcţie".

Originea cuvintelor (2) (avi, 800 kb; 1'01")

Un gînd pe zi:
Minciuna e departe - şi adevărul nici nu şi-a tras papucii.
(Zicere)
Pentru gîndurile mai vechi, clicaţi AICI .

Mai implacabile decît Legea Junglei.
© George Pruteanu

www.pruteanu.ro


Niciun comentariu: